In Geen categorie

Vanwege de vorming van de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân geldt vanaf 1 januari 2011 een nieuwe indeling voor de gebieden van Plattelânsprojekten Noardwest-, Noordoost-, Midden- en Zuidwest Fryslân. De grootste verandering is de samenvoeging van Midden- en Noardwest Fryslân. Dit nieuwe gebied krijgt de naam Noardwest Fryslân. Plattelânsprojekten is het subsidieloket van de provincie Fryslân en de Friese gemeenten voor projecten op het Friese platteland. Inwoners van de gemeenten Bolsward en Wûnseradiel kunnen vanaf 1 januari terecht bij het projectbureau Zuidwest Fryslân in Balk. Bolsward en Wûnseradiel treden op die datum toe tot de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân en gaan daarmee over van Noardwest Fryslân naar het plattelandsgebied Zuidwest Fryslân. Loket PlattelânsprojektenDe provincie Fryslân is in 2001 gestart met Plattelânsprojekten om een impuls te geven aan projecten op het platteland. Plattelânsprojekten staat voor de gebiedsgerichte aanpak in Fryslân. Deze aanpak heeft twee pijlers: goede projectideeën en subsidies bij elkaar brengen en het bevorderen van de samenwerking tussen inwoners, organisaties en overheden. In elk van de gebieden is een gebiedsplatform opgericht. Kijk voor meer informatie op www.plattelansprojekten.nl.