In Geen categorie

Donderdagavond 28 september, voorafgaand aan de raadsvergadering, hebben Herma Bovenkerk en Jildou Hobma de petitie ‘Houd het warme hart kloppend’ overhandigd aan burgemeester Jannewietske de Vries. De petitie is ondertekend door ruim 2500 Koudumers en gasten die hiermee laten zien de zorg van de ondernemers over het vertrek van de supermarkt uit het centrum van Koudum te delen.

In hun verhaal benadrukten Herma en Jildou het belang van het behoud van de supermarkt in de dorpskern, wat volgens een studie van de werkgroep Dorpsbelangen en Ondernemersvereniging Koudum heel goed mogelijk is. Samen met een stedenbouwkundige, architecten en de werkgroep zijn er alternatieve opties uitgewerkt. Er zijn gesprekken geweest met de gemeente en supermarkt Poiesz in een poging om er gezamenlijk uit te komen, maar dat is tot op heden helaas nog niet gelukt.

Koudum heeft een kleine en compacte kern en het centrum is aantrekkelijk doordat een compleet aanbod van winkels dicht bij elkaar zit. Diverse ambachten worden er nog uitgeoefend, zo heeft Koudum een slager die iedere maandag zelf slacht en een bakker die dagelijks vers brood bakt. Koudum heeft meerdere winkels en horecavoorzieningen. Dit is iets om trots op te zijn en dat gekoesterd moet worden!

Het centrum heeft echter wel een supermarkt nodig als trekker. Wanneer de supermarkt naar een locatie ruim 300 meter buiten de dorpskern wordt verplaatst, vrezen Herma en Jildou samen met de andere centrumondernemers dat men de winkelstraat links laat liggen. De ondernemers vragen het college en de gemeenteraad dan ook om samen met Koudum naar een oplossing in het centrum te zoeken.

De burgemeester gaf aan dat ze snapt dat dit probleem leeft. Ze kon daarom mededelen dat het collegebesluit over deze kwestie is uitgesteld tot volgend jaar. Ze zegde toe dat alle argumenten voor en tegen goed bekeken zullen worden en er een onafhankelijke afweging zal worden gemaakt.