In Geen categorie

Een triest verhaal maar ook een verhaal met hoop.

Zangvereniging Scheppingsgave uit Witmarsum, onder leiding van Jannie Kramer, heeft in 2017 een passiespel uitgevoerd, geschreven door Gerben Gerbrandy. Het is een schimmenspel met verteller, koor, kinderen en koperblazers. Op Goede Vrijdag 30 maart wordt deze Passie opnieuw uitgevoerd en nu in de Martinikerk in Koudum. Achter een groot wit scherm zit de verteller en de poppenspelers. Voor het scherm het koor, kinderen van Kokiko en spelers van Nij Libben. In beelden, taal en muziek wordt het verhaal van Jezus zijn laatste dagen zichtbaar en hoorbaar.

Een bijzondere en imposante ervaring die je niet kunt missen. Het begint om 20.00 uur en na afloop wordt een collecte gehouden ter dekking van de kosten.