In Geen categorie

Maandag 15 juni jl. is de Stichting Iepenwacht Fryslan weer van start gegaan met de jaarlijkse inspecties naar zieke iepen binnen de deelnemende gemeentes van Stichting Iepenwacht Friesland (SIF).

Tijdens de inspectieperiode – juni tot en met september – worden de inspecteurs graag geholpen bij het opsporen van zieke iepen door de bewoners van de deelnemende gemeentes.

Hoe herkent u iepziekte?

Normaal gesproken is het blad van de iep zomers fris en groen. Is de boom aangetast, dan lijkt de herfst (te) vroeg ingevallen. Het blad verkleurt zomers al naar geel en bruin en valt vroeg af. Alleen de jonge blaadjes, aan de uiteinden van de twijgen, blijven als vaantjes hangen aan de verder kale takken.

Na besmetting met kevers start de verkleuring in een of meer takken. Door wortelcontact met een zieke buurboom, verkleurt de hele kroon. Meestal van onderaf. Als u een gezonde tak doorsnijdt, ziet u geelwit hout. Is de tak aangetast, dan is de buitenste houtring bruin of bruin gespikkeld.

Wanneer iemand een zieke iep heeft, of weet te staan, kan hij of zij dit melden via het meldingsformulier op de website.

Hierbij wordt gevraagd de onderstaande gegevens door te geven:

  • Datum
  • Adres + woonplaats van de zieke bomen
  • Aantal zieke bomen
  • Eigenaar van de bomen.

Iepen in Nederland worden bedreigd door iepziekte. Een dodelijke en besmettelijke ziekte die – als de ziekte haar gang kan gaan – ervoor kan zorgen dat deze zo kenmerkende boom niet meer voorkomt in het Hollands landschap. In Friesland staan nog veel iepen die stuk voor stuk het behouden waard zijn. Stichting Iepenwacht Fryslan maakt zich met succes sterk voor het behoud van deze karakteristieke boom! Zij doet dat onder andere door zieke bomen op te sporen en zo snel mogelijk – gratis – te verwijderen.

Meer informatie over Stichting Iepenwacht Fryslan, staat op de website.