In Geen categorie

Bij het afscheid van Jan de Vries uit Koudum als Grut-Ambassadeur van het Nationale Landschap Zuidwest Fryslan werd al vast een voorschotje genomen op de plaatsing van zogeheten gebiedsborden langs de grenzen van het gebied. Jan de Vries kreeg symbolisch een bord-op-doek aangeboden, waarop een voorbeeld stond van hoe zo’n gebiedsbord er uit zou kunnen zien.

Mar en Klif te Oudemirdum, waar de organisatie van het NL ZWF is ondergebracht, vindt dat het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslan beter vindbaar moet zijn en is bezig om in samenwerking met provincie en gemeenten zulke borden geplaatst te krijgen. Jan de Vries is daar ook intensief bij betrokken geweest. Iris Nutma, directeur Mar en Klif, overhandigde het doek aan Jan de Vries tijdens een excursie van het oude Gebiedsplatform van Plattelansprojekten Zuidwest Fryslan door het Nationale Landschap. Bij Hotel De Oorsprong in Sint Nicolaasga stopte de bus plotseling om De Vries bij verrassing te huldigen.

Jan de Vries bracht sinds benoeming in 2010 door de Provinsje Fryslan als Grut-Ambassadeur van het Nationale Landschap enthousiast het Nationale Landschap onder de aandacht van een breed publiek. Hij hield onder andere lezingen, werkte mee aan de Film Grutsk en was workshopleider in een cursusprogramma voor ondernemers die graag meer willen weten van het Nationale Landschap en hun opgedane kennis als ambassadeurs willen inzetten bij hun bedrijfsvoering. Ook was hij een van de drijvende krachten achter het plaatsen van gebiedsborden.

Hij was blij verrast met het doek. "Ik haw der wol betrouwen yn dat it hielendal goed komt mei us prachtige nasjionale lanskip". Ook hield hij nog een vurig pleidooi -hij is per slot van rekening niet voor niets al eens benoemd tot Koudumer beantsje- voor een grootschaliger introductie van streekproducten.

Op de foto van links naar rechts: Mellius Kramer (lid gebiedsplatform), Iris Nutma, Jan de Vries en een van de twee andere Grut-Ambassadeurs, Geartsje Postma-Krikke.

bron: Sneeker Nieuwsblad