In Geen categorie

Het Nostalgisch Album is weer aangevuld met divers nieuw materiaal.

Zo is er een foto en artikel over de nieuw aangelegde weg van Koudum naar Galamadammen in 1956 en andere diverse krantenartikelen.

Ook zeer interessant is de lijst met vernummering van 1952.De huisnummers bestonden voor die tijd uit een Letter met een getal. Op deze lijst dus de oude adressen met de (nieuwe) straatnamen en huisnummers per 1 november van dat jaar. Ook wordt hierop van elk huis de (hoofd)bewoner genoemd. Hiermee kan dus in veel gevallen de adressen in oudere akten e.d. herleid worden naar het huidige adres. Maakt het gemakkelijk voor sneupers om het huis van een van de Koudumer voorouders te vinden. En dus ook wie er op 1 oktober 1952 de hoofdbewoner was op een bepaald adres.

Daarnaast nog luchtfoto’s, meer info over het "huis met de vele woningen", bewoners van de Snakke rond 1900, een aquarel en nog veel meer.

Ga naar het Nostalgisch Album.