In Geen categorie

Al meerdere keren heeft het bestuur van Dorpsbelangen Koudum (DBK) oproepen geplaatst en zijn diverse dorpsbewoners persoonlijk benaderd, maar tot op heden nog zonder succes. DBK realiseert zich, net als andere verenigingen, dat het steeds lastiger wordt om vrijwilligers te vinden voor de diverse functies binnen besturen of (deel)commissies. Toch is DBK ervan overtuigd dat die er wel zijn en dat ze simpelweg nog niet in contact zijn gekomen met de juiste man/vrouw.

Concreet betekent het dat Dorpsbelangen per direct en met spoed op zoek is naar iemand die de advertentie-acquisitie op zich neemt voor Bulte Nijs, de dorpskrant van Koudum. Ook heeft de penningmeester van Dorpsbelangen Koudum ondersteuning nodig.

Advertenties Bulte Nijs

Dorpskrant Bulte Nijs heeft mede bestaansrecht door (veelal) lokale ondernemers die maandelijks adverteren. Bulte Nijs wordt 9x per jaar verspreid onder de leden van Dorpsbelangen. Tot nu toe was Menno Fraterman de contactpersoon en zorgde hij ervoor dat de beschikbare advertentieruimte werd gevuld. Al bijna een jaar is DBK op zoek naar een opvolger en is Menno al die tijd bereid geweest dit nog voor zijn rekening te nemen. Maar hij doet dit deze maand echt voor de allerlaatste keer. En zonder advertenties komt Bulte Nijs in gevaar. Dus: Red Bulte Nijs!

Ondersteuning Penningmeester

Ria Hiemstra is de penningmeester van DBK, een functie die inhoudelijk vrij veel aandacht vraagt. Mede in het licht van de vele onderwerpen waar Dorpsbelangen mee bezig is, zou Ria graag ondersteuning krijgen op het financiële vlak. Bij voorkeur van iemand die hier affiniteit mee heeft. Zitting nemen in het bestuur is hiervoor niet per se nodig, ondersteuning op afstand zou al erg helpen.

Lijkt iemand één van deze taken wat of kent iemand die zijn of haar hand niet voor een van deze functies omdraait en het leuk vindt om betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van zaken die in het dorp spelen? Laat het DBK weten en stuur een mail naar Dorpsbelangen Koudum.