In Geen categorie

De nieuwbouw van woonzorgcentrum Finke in Koudum is officieel begonnen. Medewerkster Aagje Bouma mocht donderdag 13 februari symbolisch de eerste, door bewoners en medewerkers versierde, vloer leggen (zie foto’s)

Vele mensen waren getuige van het feestelijke moment. Karen Wolf (teamleider Finke), Erik Faber (wethouder gemeente Súdwest-Fryslân) en Bas Oosterbaan (voorzitter dorpsbelang Koudum) spraken een woordje. Wat overheerste waren woorden als blij en trots. “Met de nieuwbouw is ouderenzorg in Koudum en omgeving in de toekomst gegarandeerd.”

Het versierde vloerdeel.

Over de nieuwe Finke.

Er komen vijf kleinschalige wooneenheden met in totaal 40 plaatsen: 24 plaatsen voor ouderen met dementie en 16 plaatsen voor ouderen met lichamelijke problematiek. Ook komen er twee appartementen voor ouderen, die tijdelijk zorg en ondersteuning nodig hebben. In de nieuwe Finke wordt volgens het concept kleinschalig wonen geleefd. Dit zorgt ervoor dat het verschil met thuis zo klein mogelijk wordt gehouden. Medewerkers en bewoners vormen met elkaar een huishouding waar zelf gekookt, gewassen en schoongemaakt wordt. De nieuwbouw wordt in fases uitgevoerd, zodat de bewoners op het terrein van de Finke kunnen blijven wonen. De planning is dat de nieuwbouw in het eerste kwartaal van 2021 gereed is.

Van links naar rechts: Erik Faber (wethouder), Karen Wolf (teamleider), meneer Sandstra (bewoner), Aagje Bouma (medewerker), Bas Oosterbaan (voorzitter dorpsbelang Koudum)

Bron: Esther Larooi, afdeling communicatie Patyna