In Geen categorie

Ruim een jaar geleden meldden wij hier dat het natuurgebied tussen Koudum en de Fluessen bij ‘t Sân stevig aangepakt zou worden. In samenwerking met lokale boeren voeren Staatsbosbeheer en It Fryske Gea in opdracht van de provincie daar werkzaamheden uit, onder andere door het waterpeil te verlagen. Deze herstelwerkzaamheden liggen goed op schema, meldt Omrop Fryslân vandaag.

De bedoeling van deze ingreep is om zowel zeldzame moerasnatuur terug te krijgen als weidevogels te helpen. Mede door een dam tussen het meer It Sân en de rest van het boezemwater te maken, is het inmiddels gelukt het waterpeil behoorlijk te verlagen.

Vroeger was het normaal dat er verschil was tussen winter- en zomerpeil. Dat zorgde ervoor dat het riet zichzelf verjongde en dat leverde een overgang van droog land naar de meren op, waar bijvoorbeeld dotterbloemen het goed deden en de roerdomp zich thuis voelde. Nu het peilverschil er niet meer is, is deze vorm van moerasnatuur zeldzaam geworden bij de Friese meren. Door het peil nu jaren kunstmatig lager te houden, kan daglicht beter bij de bodem komen. Dat levert meer waterplanten op, wat goed is voor vissen die van helder water houden.

In en bij de polder de Samenvoeging tussen Koudum en It Sân is een grote plas-dras gemaakt voor weidevogels. Ook is ervoor gezorgd dat vissen vanuit de boezem op plaatsen kunnen komen waar ze eitjes af kunnen zetten. Die plaatsen zijn daardoor ook weer interessant voor sommige vogelsoorten.

Meer informatie bij Omrop Fryslân. De foto van het uitzicht over de polder De Samenvoeging naar It Sân is van Remco de Vries, Omrop Fryslân