In Geen categorie

Aanstaande zondag 14 mei is er om 9.30 uur een jongerendienst in de Martinikerk van Koudum.

Onder leiding van muzikant Jan Zeldenrust spelen de Koudumer jongeren mooie muziek. Ook hebben zij samen met jeugdwerker Janny Lijzenga een sketch bedacht die tijdens de dienst zal worden uitgevoerd.

De gastspreker van deze dienst is Sjoerd Bakker uit Urk. De heer Bakker is oud leraar van het Bogerman College Koudum.

U bent allen van harte welkom, jong en oud. Na afloop is er koffie in gebouw Op ‘e Hichte