In Geen categorie

Burgemeester Jannewietske de Vries van de gemeente Súdwest-Fryslân deed vanmorgen met troubadour Bruno Rummler en bossen bloemen een rondje langs Sneek, De Gaastmar, Wâldsein, Workum en … Koudum! In die plaatsen deelde ze lintjes uit en die eer viel in Koudum te beurt aan Jentsje Fekkes. Koudumers die Jentsje Fekkes met dit eerbetoon willen feliciteren, kunnen vanmiddag om 16.30 uur terecht in Op ‘e Hichte.

Jentsje Fekkes is met deze onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau geworden. Hij is een van de twaalf mensen uit de gemeente Súdwest-Fryslân die ter gelegenheid van de verjaardag van koning Willem-Alexander deze onderscheiding gekregen heeft. Zo’n lintje wordt in de meeste gevallen uitgereikt aan iemand die ‘vrijwilligerswerk op lokaal niveau’ verricht heeft. Kijk maar eens naar de imposante lijst van vrijwilligerswerk die onze plaatsgenoot Jentsje Fekkes op zijn naam heeft staan:

 •  van 1994 tot heden bewindvoerder voor een familielid
 • Was van 1995 – 1997 scriba bij Gereformeerde kerk Koudum
 • Was van 2001 – 2005 en van 2011- 2020 scriba bij de Protestante Gemeente Koudum
 • Was van 2007 – 2008 decorateur van de Martinikerk voor de Protestante gemeente Koudum – Kerkgebouw en ontvangstgebouw ‘Op ‘e Hichte’
 • Is van 2020 tot heden lid van de Verkiezingscommissie nieuwe leden Kerkenraad voor de Protestante Gemeente Koudum
 • Is van 2021 tot heden archivaris bij de Protestante Gemeente Koudum
 • Is van 2021 tot heden notulist kerkelijke vergaderingen bij de Protestante Gemeente Koudum
 • Was van 1999 – 2000 medeoprichter en creatieve inspirator van Zanggroep IROP te Koudum
 • Was van 2002 – 2018 lid van de projectcommissie/muziekcommissie van Zangkoor Majim te Koudum
 • Was van 2013 – 2014 mantelzorger voor een familielid
 • Is van 2018 tot heden bezorger van maaltijden te Koudum voor Thuis Hotel/Antonius Ziekenhuis