In Geen categorie

Op donderdagavond 5 maart geeft Froukje van Koeveringe-de Jong in Op ‘e Hichte een lezing over het thema ‘hoe verbind ik mijn geloof met mijn dagelijkse leven?

Alleen thuis of werkend in een christelijke organisatie klinkt dit misschien gemakkelijk. Maar hoe doet iemand dit buiten het veilige kringetje, vanuit alle verschillende achtergronden en situaties?

Samen met de aanwezigen wil Froukje op zoek naar handvatten om dat ene uur op zondag te verbinden met de rest van het leven. Hierbij komen alle spannende, maar misschien ook simpele aspecten voorbij.

Froukje van Koeveringe-de Jong

Froukje van Koeveringe-de Jong woont in Utrecht, en werkt bij IFES, (International Fellowship of Evangelcal Students), waar zij actief is in het Veritas-Forum, waarin christenen en niet christenen op zoek gaan naar waarheid. Koudum en Warns kent zij vanuit haar zeilvakanties.

Iedereen is welkom op donderdagavond 5 maart. De toegang is vrij, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Locatie: gebouw Op ‘e Hichte, Jacob Benckesplein 1 te Koudum. De aanvangstijd is 19:45 uur.