In Geen categorie

Zoals u heeft kunnen lezen in Bulte Nijs hebben wij als gasten op de ledenvergadering twee nazaten van de familie “Murk Lelsz”. Het is misschien leuk te weten dat deze dames het boek “Des Hemels Zegen”hebben geschreven, en het eerste exemplaar aan de voorzitter van het shantykoor “Murk Lelsz” (Dhr K.Matroos) hebben aangeboden. Deze dames vinden het een eer om voor ons als bewoners van Koudum iets te vertellen over het tot stand komen van dit boek en de geschiedenis van de familie Lelsz. Dat ze daarvoor uit Breda moeten komen vinden ze geen bezwaar. Wij hopen dat velen met ons de vergadering en daarna het verhaal van de familie Lelsz zullen aanhoren.

Tot ziens op donderdag 31 maart, Bestuur dorpsbelang Koudum.

Agenda en Verslag 30 maart 2004