In Geen categorie

Onder goede publieke belangstelling hield de fanfare Nij Libben op 20 maart haar jaarlijks donateursconcert.

In zijn openingswoord verwelkomde voorzitter Kramer alle aanwezigen, donateurs en ereleden.

Een speciaal welkom was er voor het ZWH jeugdkorps, Kramer onderstreepte het belang van een continue opleiding van nieuwe muzikanten.

Piet Hobma kreeg een silveren speld als waardering voor zijn inzet bij de vereniging als tamboer, muzikant en penningmeester van de Knfm!

lees verder>>>>