In Geen categorie

Het bestuur van de stichting Emmaus Koudum heeft met de kringloopwinkel in 2019 een goed resultaat behaald. Hierdoor heeft de stichting het fantastische bedrag van € 45.000 kunnen schenken aan diverse goede doelen.

Dat is opvallend omdat Emmaus het afgelopen jaar fors heeft moeten investeren in een nieuwe vrachtauto, containers en verwarming. Daarom is het behaalde resultaat extra verheugend.

Het bestuur van Emmaus Koudum heeft op advies van haar commissie goede doelen verschillende projecten kunnen steunen met een financiële bijdrage. Dat zijn ook goede doelen in de eigen regio, zoals Palliatieve zorg Sneek, Voedselbank Zuidwest-Friesland, Stichting Wybe, Worldservantsgroep Koudum-Workum, Aanloophuis Leeuwarden.

Ook landelijke en internationale organisaties kregen een donatie zoals Gered gereedschap, Maher India Make a Wish, Stichting Ladder, Stichting Medic, Mercy Ships, Molenaars Kinderfonds en nog veel meer goede doelen.

Mede dankzij het convenant dat vorig jaar is afgesloten met de gemeente Súdwest-Fryslân met betrekking tot het storten van niet meer te verkopen spullen kan de stichting zich weer volledig richt op haar doelstelling. Het bestuur van de stichting Emmaus Koudum wil iedereen die hier op wat voor manier dan ook aan heeft bijgedragen hartelijk bedanken.