In Geen categorie

De toekomst van het Koudumer beantsje is veiliggesteld. De groentetelers Sietze en Betsy van der Wal hebben voor hun kwekerij aan de Nieuweweg na vijftig jaar keihard werken opvolgers gevonden. Daan Trimpe en zijn vriendin Stefanie Hoekstra uit Oudega (W) nemen het bedrijf op 1 januari 2014 over. De opvolgers van de Van der Wals zijn gevonden dankzij de Stichting Vendu Tivoli in Koudum, die zich inzet voor behoud van het Beantsje. Toen het echtpaar Van der Wal aangaf te willen stoppen, besloot Vendu Tivoli een advertentie te plaatsen. "Dêr hawwe inkele minsken op reagearre" vertelt voorzitter Jan de Vries. "Ien dêr fan wie Daan Trimpe en dy ha we yn kontakt brocht mei Van der Wal." De 29-jarige Trimpe ziet mogelijkheden om de teelt van het Koudumer beantsje verder te professionaliseren. "Ik wil het biologisch keurmerk aanvragen." zegt hij. Ook wil hij op termijn meerdere soorten boontjes gaan telen.