In Geen categorie

De datum van het poststempel is niet goed leesbaar, maar de postzegel verraadt dat de nieuwjaarskaart ongeveer 40 jaar geleden op de post moet zijn gedaan, waarschijnlijk in Nieuwegein. De afzenders waren Lykele en Geertje, Gooitzen en Koos. Hartelijk gefeliciteerd schreven ze erop, bestemd voor de familie A. Fortuin aan de Epemalaan 13 te Koudum; een straatnaam die niet bestaat en heeft ook nooit bestaan. Deze week werd de kaart bezorgd bij de familie Becker aan de Douwe van Epemastraat nummer 13. Reacties kunnen naar de fam. Becker of naar de Wurkgroep Histoarysk Koudum.