In Geen categorie

Koudum luidt op zaterdag 21 januari om 11.30 uur de klokken van de Protestantse Kerk aan de Smitsweg. Dit klokluiden zal worden gedaan door een bekende Koudumer. Zo luidt hij letterlijk de Kerkbalans in, een actie om binnen de kerk een financiële bijdrage op te halen. Dankzij Kerkbalans kunnen kerkgemeenschappen functioneren en kunnen zij hun maatschappelijke functie blijven vervullen.

Kerkbalans

Kerkbalans is een landelijke campagne en initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oudkatholieke Kerk. De kerk heeft een onmisbare plek in de samenleving. Voor de een is het een plek waar je samenkomt, waar je geïnspireerd wordt of vrienden ontmoet. De kerk verbindt. Voor de ander een plek waar je het leven deelt en rust vindt. Omdat de kerk kost geld, bestaat de actie Kerkbalans. De actie loopt van 21 januari tot 5 februari 2017.

Klokken luiden

Door de klokken te luiden, wordt aandacht gevraagd voor het belang van de kerk.

Het motto is dit jaar Mijn kerk Verbindt.

We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in het geloof en verbinden ons met de mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker “ieder voor zich “ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Laten wij die verbinding zijn in de dorpsgemeenschap Koudum.

In heel Nederland

Ruim honderd kerken starten hun actie Kerkbalans met een inluidmoment. Zo klinken door heel Nederland tegelijk de kerkklokken om samen stil te staan bij de positie van de kerk in de maatschappij. In Utrecht vindt een landelijk inluidmoment plaats. Hier doen honderden kinderen onder leiding van Ernst en Bobbie (bekend van kindertelevisieprogramma ‘Ernst, Bobbie en de rest’) een recordpoging klokluiden. Lees meer op www.kerkbalans.nl/recordpoging .