In Geen categorie
Koudum kiest

In heel Friesland gaan molens komen. Initiatieven zoals Duurzaam Koudum willen graag dat de omwonenden hiervan niet alleen de lasten krijgen, maar ook de lusten ten aanzien van eigen groene stroom en financiële baten voor eigen dorp.

Eind maart heeft Duurzaam Koudum een voorlopig plan ingeleverd van één tot drie grootschalige windmolens, inclusief groene stroom voor buurdorpen en sanering van een drietal molens. Vanaf het begin werd alle informatie via internet gedeeld. Uit rondgang binnen het dorp bleek dat het aanvankelijke plan te ver ging.

Vervolgens heeft Duurzaam Koudum het plan teruggebracht tot één molen ruim buiten de 500 meter-grens tot omwonenden. Deze molen zal voldoende stroom leveren om alle huishoudens in Koudum van groene stroom te voorzien. Het financiële rendement is nog steeds acceptabel. De grondeigenaar is akkoord. Er zijn geen grote projectontwikkelaars van buiten betrokken. Alle voordelen blijven binnen het eigen dorp.

Met Dorpsbelangen was bij aanvang afgesproken om een enquête onder de huishoudens in Koudum te houden. Deze enquête is bindend: is een meerderheid voor de voorgestelde molen op de betreffende locatie dan zet Duurzaam Koudum zich in voor het plan, is een meerderheid tegen dan wordt het plan alsnog teruggetrokken. Voor zover bekend gaat geen enkel ander initiatief zo ver in het verzekeren van draagvlak.

De lokale belangengroep Tsjinwyn strijdt tegen een molen waarop zij zelf zouden uitkijken. Een dorpsmolen op een andere locatie in het dorp kan wel haar instemming vinden. Helaas hebben noch zij noch anderen een geschikte alternatieve locatie kunnen vinden.

Door de grote druk vanuit Tsjinwyn heeft Dorpsbelangen verkozen de uitslag van de enquête niet af te wachten en haar steun ingetrokken. Dit niet nakomen van afspraken leidde er toe dat de twee bestuursleden die vanuit Dorpsbelangen Duurzaam Koudum hadden opgericht, inmiddels uit het bestuur van Dorpsbelangen zijn gestapt.

De enquête is verspreid. Hierin worden voor- en nadelen objectief gepresenteerd. De uitslag is bepalend voor de doorgang van het plan. Woensdag zal blijken in hoeverre een initiatief dat vanaf het begin in alle openheid informatie heeft gedeeld, handelt in het belang van het dorp en een bescheiden plan voor eigen dorp voorstelt, op instemming mag rekenen.

Geerlinde van Dijk

Bestuurslid Duurzaam Koudum