In Geen categorie

Ingezonden stuk van Jaap Bijker en Geerlinde van Dijk.

Bestuurslid Jaap Bijker en penningmeester Geerlinde van Dijk hebben het bestuur van Dorpsbelangen Koudum verlaten. De wijze waarop de overige leden van het bestuur zijn omgegaan met het voorlopig windmolenplan ligt hieraan ten grondslag. Aanvankelijk was binnen het bestuur de afspraak gemaakt om het uiteindelijke plan afhankelijk te maken van een stemming onder de inwoners van Koudum. Onder druk van actiegroep Tsjinwyn wilden de overige leden van het bestuur dit niet langer en spraken zich alvast "vast en onherroepelijk" uit tegen het plan. Bijker en van Dijk hebben hierop hun vertrouwen in het bestuur opgezegd.De uitslag van de door Duurzaam Koudum verspreide enquête blijft bindend. Bij een meerderheid tegen trekt Duurzaam Koudum haar plan in. Bij een meerderheid voor blijft het plan voor een dorpsmolen langs de provinciale weg ten noorden van Koudum mee doen in het proces van Fryslân foar de Wyn – zonder steun van DBK.