In Geen categorie

In de maanden november, december 2021 en januari 2022 is er veel aandacht voor de historische Nederlandse aanwezigheid op het Caraïbische eiland Tobago. In samenwerking met de Nederlandse ambassade in Port of Spain organiseert The National Trust of Trinidad and Tobago een reeks online lezingen in het Engels waarvoor ook Koudumer Jan de Vries is uitgenodigd. De zeventiende-eeuwse zeeheld uit Koudum, Jacob Benckes, sneuvelde namelijk in 1677 in een bloedig gevecht om Tobago en de Vries weet daar een hoop van af.

Jan de Vries publiceerde in 2018 zijn boek Verzwegen zeeheld over Jacob Benckes die in 1637 in Koudum geboren werd en als vlootleider in 1677 omkwam in Tobago. Er zijn weinig biografische gegevens van hem bekend, maar toch weet de Vries in zijn boek de geschiedenis van Benckes heel aannemelijk te reconstrueren. Opzienbarend was de ontdekking van De Vries dat Benckes veel belangrijker geweest is dan tot nu toe aangenomen werd.

Op 14 januari 2022 zal Jan de Vries zijn lezing via internet in het Engels geven. Hij zal onder andere ingaan op persoonlijke aspecten van Benckes en zijn carrière als koopvaardijschipper en marine-officier. Daarbij kan hij er niet omheen dat Benckes in de laatste functie ook heeft opgetreden als slavenhandelaar.

De lezingen worden gehouden op vrijdag en zijn voor iedereen toegankelijk, dus ook de lezing van Jan de Vries. Wie zich aanmeldt op de website van de organisatie krijgt een link toegestuurd. Het gebruikte programma is Zoom. De aanvangstijd is 15.00 uur Nederlandse tijd.