In Geen categorie

Als u benieuwd bent wie in 1832 in Koudum de eigenaar was van bijvoorbeeld het stukje grond waar u nu woont, dan kunt u sinds kort deze gegevens vinden op www.hisgis.nl

GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem. Dat is een digitaal systeem voor het verwerken van ruimtelijke informatie. Een dergelijk systeem bestaat uit kaarten en databases welke met elkaar verbonden zijn. Anders gezegd, van ieder element op de kaart is informatie opgeslagen in de database. Met een GIS kunt u dus niet alleen kaarten bekijken. U kunt ook informatie opvragen over elementen op de kaart.

De rest van Fryslân was al een tijdje online, maar door de ingewikkelde eigendomsregistratie van de toenmalige gemeente Hemelumer Olderferd en Noordwolde en het feit dat er heel veel relatief kleine kavels waren in Koudum en Molkwerum, vertoonde het HISGIS op deze plaatsen tot dusver een gat.

Tussen 1815 en 1855 groeide de Koudumer bevolking van 700 naar ruim 1100 personen. Tussen de toenmalige eigenaren prijken de namen van ook nu nog in Koudum bekende families zoals: Hoekema, Schaper, de Jong, van der Veer en Jaarsma. Ook de Litje Weste van Kapitein Murk lelsz kunt u met behulp van de kaart precies aanwijzen.