In Geen categorie

Zondag 24 juni is tijdens een feestelijke kerkdienst van de Doopsgezinde Gemeente te Koudum door burgemeester Boekhoven aan Hessel Kuipers (77) een Koninklijke onderscheiding uitgereikt.

De heer Kuipers is onderscheiden vanwege zijn bijdrage aan de maatschappelijke activiteiten in de gemeenschap in Nijefurd en dan met name in Koudum. Ten behoeve van de Doopsgezinde Gemeente in Koudum is hij vanaf 1981 kerkenraadslid en voorzitter geweest. Vanaf 1985 tot heden is hij als medeoprichter, vrijwilliger en gids actief bij het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand. Hij is vanaf 1957 lid van het CFO, waarbij hij bestuurstaken op zich heeft genomen en zich op diverse manieren actief heeft ingezet voor het vakbondswerk. In 1967 was hij medeoprichter en sindsdien bestuurslid en lid van het Zuidwesthoek Mannenkoor. Tot slot is hij oprichter, bestuurslid en organisator vanaf 1987 tot heden van de reünie Militaire Dienstplicht lichting 1951.

De leefbaarheid op het platteland wordt geïnspireerd en geactiveerd door het vele en goede vrijwilligerswerk, waaraan de heer Kuipers, gezien zijn activiteiten en inzet, zeer zeker zijn steen(tje) heeft bijgedragen.

Gezien deze grote mate van maatschappelijke betrokkenheid is hij benoemd tot Lid van de Orde van Oranje Nassau.