In Geen categorie

En daarmee is dan niet bedoeld de locatie, want die blijft gewoon in de Verlengde Hoofdstraat. Maar het heeft wel te maken met de datum. Zoals u in de laatste Bulte Nijs hebt kunnen lezen, was de planning om op vrijdag 10 december de kerstmarkt te organiseren en het was daarbij ook nog eens de bedoeling om zoveel mogelijk standhouders aan te trekken. Doordat in een wijde kring rond Koudum echter ook al veel markten worden georganiseerd, is de reactie op die oproep ver beneden de verwachting gebleven en heeft Corrie Stoker, die alles coördineert, moeten besluiten de Kerstmarkt 2010 een week op te schuiven. Dat betekent dus, dat iedereen die op 10 december verhinderd zou zijn, nu alsnog in de gelegenheid komt zich in te schrijven voor vrijdag 17 december. Simpel, even bellen 52 24 97 en u staat er alsnog.