In Geen categorie

Op woensdag 24 november verricht wethouder Jimmo Smit om 11.00 uur de openingshandeling van het Centrum Jeugd en Gezin. Dit is een inloopspreekpunt voor ouders, opvoeders, kinderen en voor jongeren tot 19 jaar oud waar ze terecht kunnen voor vragen over opvoeden en opgroeien.

Vanaf 11.15 uur tot 13.00 is het daarna open huis met oranjekoek voor iedere bezoeker. Er worden een opvoedmarkt en rondleidingen georganiseerd. Voor de jeugd is er een poppendokter aanwezig en ze kunnen zich verbazen over ballonfiguren. Wanneer kinderen de kleurplaat van www.cjg-zwf.nl ingekleurd inleveren, krijgen ze een aardige attentie.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) krijgt in de loop van 2010 en 2011 tien vestigingen in Zuidwest Friesland, op de locaties van de huidige consultatiebureaus. De vernieuwde centra bieden advies, ondersteuning en hulp op maat op het brede terrein van opvoeden en opgroeien. Niet alleen aan ouders van kinderen van 0-4 jaar, maar ook aan jongeren tot 19 jaar en aan professionals. Zo wordt het huidige consultatiebureau onderdeel van een brede jeugdketen en wordt de dienstverlening aan jeugd en ouders opgewaardeerd. Het is niet haalbaar om op elk huidig consultatiebureau het uitgebreide dienstenpakket aan te bieden. In Zuidwest Friesland gaan daarom gefaseerd elf consultatiebureaus in de kleinere dorpen dicht en blijven er tien bureaus over, die worden uitgebreid naar een Centrum voor Jeugd en Gezin.

Centrum voor Jeugd en Gezin Koudum

Nieuweweg 7

8723 CZ Koudum

088-22 99 444

info@cjg-zwf.nl