In Geen categorie

Op de website van Histoarysk Koudum zijn in de afgelopen periode weer interessante aanvullingen verschenen. Daaronder een artikel over Lieuwe Harmen Visser, geboren in Koudum in 1940 en overleden in Oudeschild in 2008. zijn ouders waren Jouke Sybrand Visser (1910-1989) en Elisabeth (Lieb) Harmens Visser-de Boer. Lieuwe Visser was door de scheepvaart op Texel terechtgekomen, waar hij overigens niet Lieuwe maar Leo werd genoemd.

Het artikel op Histoarysk Koudum, geschreven door Jelle R. de Jong, geeft in vogelvlucht het leven van Lieuwe Visser weer. Hij was geen gemakkelijke schooljongen, belandde via zijn vader in de scheepvaart en zo kwam hij op Texel in de visserij. In 1989 huurde hij een sleepboot van Damen die hij later kocht en Elizabeth noemde, naar zijn moeder. Ook latere sleepboten die hij kocht of liet bouwen noemde hij Elizabeth. Inmiddels werken zonen van Lieuwe Visser in Dubai met de Elizabeth VI.

Een ander artikeltje van Jelle de Jong gaat over Harmen (Wolkes) de Boer en Woltje (Lieuwes) de Boer- Terpstra die woonden in de Hoofdstraat. Dit echtpaar kreeg drie kinderen. De oudste en enige zoon Lieuwe werd busschauffeur en is in mei 1940 omgekomen bij de Afsluitdijk. Hij was de eerste Koudumer die ten gevolgen van het geweld van de Tweede Wereldoorlog omkwam. De oudste dochter, Lieb (Elisabeth) trouwde met haar buurjongen Jouke Visser. Hun vierde kind en tweede zoon is de hierboven genoemde Lieuwe Harmen Visser, genoemd naar de toen net overleden broer van Lieb.

Het laatst gewijzigde artikel op Histoarysk Koudum gaat over het koninklijk bezoek op 25 september 1950 aan Koudum. Koningin Juliana en prins Benhard werden toen in Koudum verwelkomd door de toenmalige burgemeester Humalda. Met onder andere foto’s van 25 ‘Koudumer vrouwtjes’ die met kapjes en oorijzers bij de ontvangst van het koninklijk paar waren.