In Geen categorie

Groot materieel op de weg, veel reuring in de landerijen en een geur die niemand niet kan ruiken. Vanaf 16 februari mag er weer drijfmest worden uitgereden. En dus is het sinds maandag gedaan met de ‘winterstop’ op de boerenbedrijven en de loonbedrijven. Het grasland mag weer worden bemest en dat is te zien en te ruiken.

Voor veel boeren een fijn moment. De koeien zijn vanwege een natte herfst relatief vroeg op stal gegaan, wat te merken is aan de volle mestputten. Daarnaast heeft het gras voedingsstoffen nodig en is de mest noodzakelijk.

De omstandigheden zijn door alle regenval niet ideaal, want het is nat. Om de landerijen zo goed mogelijk te bemesten en de schade aan het land te beperken, kiezen veel boeren voor sleepslangen.

Hierbij wordt de mest onder hoge druk (zo’n 180 m³ mest per uur) door een soms kilometerslange slang naar de bemester gepompt. Om de doorstroming te bevorderen, wordt de mest bij de put met water verdund.

Mest oppompen uit de put en doorpompen richting bemester.

Sleepslangen is niet zomaar wat. Er zijn drie trekkers met chauffeur aan het werk. De pomp moet bediend worden, daarnaast moeten de slangen worden uitgerold en opgerold en tenslotte zorgt de chauffeur van de trekker met bemester dat de mest in het land komt.