In Geen categorie

Om de twee jaar organiseert het Taalsintrum Frysk in samenwerking met Omrop Fryslân het Sjongfestival Foar Bern.

Leerlingen uit de hoogste groepen van het basisonderwijs zingen liedjes die zijn geschreven door professionele tekstdichters en componisten. Uiteraard gaat het er om wie het mooist kan zingen, maar de jury kijkt ook naar hoe het lied op de planken wordt gezet, de dans, beweging, aankleding, kortom de hele performance.

Er waren drie voorondes waarin 31 basisscholen streden om een plekje bij de laatste acht voor de finale op 16 april in de Lawei te Drachten. Vandaag deden zowel OBS De Welle als CBS Het Grovestinshof mee in de voorronde in Wommels en beide hebben een plek voor de finale veroverd. Waarvoor hulde!