In Geen categorie

Ondanks meer dan 500 steunbetuigingen vanuit Koudum, vanuit de regio en van andere betrokkenen weet Kringloopwinkel Emmaus in Koudum nog steeds niet waar het aan toe is wat betreft het wel of niet gratis storten van afval op de gemeentelijke vuilstort. De raadscommissie DSO (Doarp Stêd en Omkrite) van gemeente Súdwest-Fryslân besloot dinsdagavond het onderwerp niet te bespreken. Dat tot grote teleurstelling van de aanwezige Koudumers op de publieke tribune.

De reden was dat wethouder Faber een dag voor de commissievergadering een memo aan de raad had gestuurd, waaruit moest blijken dat er met Kringloopwinkel Emmaus in Koudum, maar ook met Kringloopwinkel Dorcas in Sneek tot afspraken gekomen zou gaan worden waarbij deze instellingen in 2019 niet op hogere afvalkosten gejaagd zouden worden. De raadscommissie vond deze toezegging nog te vaag en vroeg de wethouder voor het einde van het jaar bij de raad terug te komen met wat er precies met deze instellingen afgesproken wordt.

Het probleem is dat de ambtelijke organisatie onlangs Kringloopwinkel Emmaus Koudum als ‘een bedrijf’ heeft aangemerkt. Bedrijven mogen hun afval niet gratis storten in de milieustraat. Iets wat Kringloopwinkel Emmaus op basis van oude afspraken met Gemeente Nijefurd wel mag. De betrokken bewoners vinden de opstelling van de gemeente absurd. Kringloopwinkel Emmaus is een initiatief van een aantal vrijwilligers, die spullen nog een tweede kans geven. Een soort filter voordat het afval op de stort verdwijnt. Dat is ook goed voor de mensen met een kleine beurs. Verder zorgt de kringloopwinkel voor sociale cohesie en levendigheid in het dorp. Dat de wethouder bij een instelling niet kan onderscheiden of een instelling commercieel is of niet kan er bij de Koudumers niet in.

Rob Goedhart overhandigt de steunbetuigingen aan wethouder Faber.

Bij overhandiging van de eerste 350 steunbetuigingen afgelopen maandag vertelde de wethouder tegen de initiatiefnemer van de petitie dat het ‘nu eenmaal de AFM is die bepaalt of iets een bedrijf is of niet.’ De initiatiefnemer denkt dat de wethouder zich vergist en de ACM bedoelt. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) houdt toezicht op financiële dienstverleners. De ACM (Autoriteit Consument en Markt) zou logischer zijn, maar uit navraag bij de ACM bleek ook deze instelling niet te gaan over de vraag of Kringloopwinkel Emmaus in Koudum een bedrijf is of niet. De ongeruste bewoners vrezen dat de gemeente gelegenheidsargumenten zoekt om zijn gelijk te halen en geen oog heeft voor wat er werkelijk speelt, maar op die manier wel een mienskip-initiatief om zeep helpt. Want bij hogere kosten voor afval houdt de kringloopwinkel maar beperkt geld over voor de goede doelen en zouden vrijwilligers er wel eens de brui aan kunnen geven.

Wethouder Faber toont zich in de Leeuwarder Courant van vandaag optimistisch. De wethouder heeft van de gemeenteraad de opdracht gekregen om nog in 2018 met een duidelijker voorstel over de afvalverwerking van de Koudumse kringloopwinkel te komen. Faber gaat ervan uit dat die oplossing via een convenant bereikt kan worden.