In Geen categorie

Sinds een week ongeveer liggen er kabels over de weg op de Tjalke van der Walstraat en op de Spoarleane richting Molkwerum. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw waren deze kabels altijd een onderdeel van snelheidsmeting door de politie met de zogenaamde Gatsometers: reden om voortijdig te remmen. Er waren wat gissingen over de reden nu, en daarom heeft de Koudum.nl-redactie contact opgenomen met de Gemeente Súdwest-Fryslân. 

Louis Westhof, de persvoorlichter wist te melden dat er waarschijnlijk klachten waren geweest over te hard rijden in het 30 km-gebied van het dorp Koudum, en dat de gemeente daarom opdracht had gegeven aan een externe partij om deze metingen te doen. Er gebeurt een verkeerstelling en een snelheidsmeting. Maar u hoeft niet bang te zijn voor zo’n onaangenaam bericht van het justitiële incassobureau: de individuele overtreders kunnen niet geïdentificeerd worden. De kabels zullen twee weken over het wegdek gespannen blijven en dan weer worden verwijderd.

De redactie zal in een later stadium nog eens informeren naar de onderzoeksresultaten.