In Geen categorie

De Ondernemersvereniging Koudum (OVK) heeft een online-enquête opgezet om te peilen hoe men denkt over uitbreiding van bedrijventerreinen in Koudum. De OVK ontving namelijk vanuit mensen uit Koudum signalen dat er in het dorp behoefte zou zijn aan meer mogelijkheden om wonen en werken te combineren. De OVK is bang dat de gemeente de bedrijventerreinen over de grotere plaatsen als Sneek en Bolsward verdeelt, als er vanuit Koudum geen actie ondernomen wordt.

Vanuit de gemeente weet men namelijk niet dat er in Koudum behoefte zou zijn aan meer mogelijkheden om een bedrijf in Koudum te beginnen en om bedrijf en woning te combineren. Om de gemeente te overtuigen van dit belang heeft de OVK daarom een enquête opgesteld. Het is voor de OVK belangrijk dat de enquête zoveel mogelijk wordt ingevuld. De enquête is aan alle leden van de OVK verstuurd, maar ook andere geïnteresseerden die er wel eens aan denken om een bedrijf in Koudum te vestigen, kunnen de enquête invullen.

De enquête is in een paar minuten in te vullen en telt slechts enkele vragen over de behoefte aan uitbreiding van bedrijventerreinen in Koudum en de behoefte aan aan woningen met bedrijfsfunctie. De enquête is hier te vinden.