In Geen categorie

Fries verstaan, lezen, spreken of schrijven? De Afûk heeft altijd een cursus die bij u past: thuis online met www.edufrysk.nl, schriftelijk of in een groep bij u in de buurt. Voor niet-Friestaligen start vanaf eind september in Koudum en Balk de ‘Basiscursus’ (verstaan en lezen). In Balk kunt u ook terecht voor de cursus ‘Fries voor gevorderden’ (spreken) en de cursus ‘Intensieve cursus Fries verstaan, lezen en spreken’. Ook in Workum kunt u terecht voor een cursus Fries spreken. Voor Frysktaligen staat de cursus ‘Leargong A’ in Balk op het programma.

Nieuw in het cursusaanbod van de Afûk is de combinatiecursus: eens per maand een les en verder thuis aan de slag. Met online Fries leren op eduFrysk start u op ieder gewenst moment, bijvoorbeeld vandaag nog! Op www.edufrysk.nl vindt u niet zomaar een lesboek met invullesjes, maar een online leeromgeving die gecombineerd wordt met een sociaal netwerk. Kortom, een cursus Fries van de Afûk is ook voor u dichtbij. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Afûk: www.afuk.nl. Bellen met de cursusorganisatie in Leeuwarden kan ook: 058-2343079.