In Geen categorie

Op de website van Doarpswurk verscheen een mooi artikel over de werkzaamheden van de Stichting Histoarysk Koudum. Doarpswurk is een organisatie in Friesland die samen met dorpsbelangen, dorpshuizen en initiatiefnemers ideeën, activiteiten en leefbaarheidsprojecten van een dorp in goede banen wil leiden. Voor het artikel sprak landschapshistoricus en dorpen- en wijkencoördinator van de gemeente Waadhoeke Hendrik Talsma met Ulfert de Jong, de secretaris van Histoarysk Koudum.

De secretaris van Histoarysk Koudum vertelt in het artikel enthousiast over de realisatie van het monument ter nagedachtenis aan de bemanning van de op 3 juli 1942 bij Koudum neergestorte bommenwerper de Hampden AE 248. Even enthousiast vertelt hij over de mensen die samen met hem het werk voor Histoarysk Koudum verrichten. Jan de Vries is voorzitter en Sjoerd Huitema penningmeester en daarnaast beschikt de stichting over elf vrijwilligers. Ulfert de Jong: ‘Wy foarmje ien ploech en ha gjin leden’. Op allerlei verschillende manieren zetten zij zich in voor het behoud van de historie van Koudum. 

De schrijver van het artikel heeft samen met Ulfert de Jong ook een bezoek gebracht aan het dorpsarchief dat gevestigd is in een kleine ruimte in Nij Claerbergen. “Stellingkasten vullen de ruimten tot het plafond. Op de planken staan keurig in het genummerd de archiefmappen gerangschikt.” In het artikel vertelt De Jong ook over de lezingen en tentoonstellingen die de stichting organiseert, zoals de tentoonstelling over fanfarekorps Nij Libben dat zijn 75-jarig bestaan vierde: “De earste eksposysje oer Nij Libben 75+1 jier wie te sjen fan 19 jannewaris oant 11 febrewaris yn Galery Lytse Skientme en der kamen aardich wat minsken op ôf”, zo meldt De Jong.

Aan het eind van het artikel gaat het nog even over het nieuwste project waar de stichting zich voor inzet, namelijk de Historische Route Koudum (‘Hiroko’). Op dertien plekken zouden er informatieborden moeten komen. die vertellen over de geschiedenis van die plek. In het artikel wordt maar niet ingegaan op alle problemen die de stichting daarbij tegenkomt, zoals het regelen van de financiën en de vergunningen voor het plan.

De conclusie van het artikel is: “De Stichting Histoarysk Koudum zit niet stil. De bevlogen groep vrijwilligers zorgt er voor dat de geschiedenis van het dorp niet vergeten kan worden. De geschiedenis van Koudum is springlevend!”

Het hele artikel is te lezen op de website van Doarpswurk. De website van Histoarysk Koudum is via deze link te bereiken.