In Geen categorie

In het Friese algemeen-culturele tijdschrift De Moanne van oktober staat een interview* met Jan de Vries uit Koudum. De Vries publiceerde begin dit jaar een kloek boek over de ‘verzwegen’ Koudumer zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en is inmiddels bezig met een nieuw project: een boek over de Galamadammen.

Jan de Vries was ondernemer, maar rond de eeuwwisseling stond hij voor de vraag of hij zijn bedrijf wel zou voortzetten. Uiteindelijk besliste hij in 2003 om het bedrijf te verkopen. Nu kreeg hij ineens tijd voor heel andere zaken en hij werd onder andere productieleider van theatergroep Sult. In het interview in De Moanne vertelt hij aan interviewer Rynk Bosma hoe hij ertoe kwam om een boek over Jacob Benckes te schrijven.

Dat werd een heel project, want hij moest de archieven induiken en zich onder andere de zeventiende-eeuwse taal eigen maken. Zo las hij duizenden documenten – niet alleen op diverse plekken in Nederland, maar ook in onder meer Tobago, New York en Newfoundland – en het was nog een heel werk om de gegevens zo te rangschikken dat er een goed doorlopend verhaal over de carrière van Jacob Benckes te maken was. Diverse recensies van Verzwegen zeeheld – Jacob Benkes (1637-1677) en zijn wereld laten zien dat Jan de Vries daar god in geslaagd is.

Aan het eind van het interview vertelt De Vries over zijn nieuwe plannen. Hij is bezig met een nieuw project, een boek over de geschiedenis van de Galamadammen, het plekje tussen de Fluessen en de Morra waar al vroeg een verbinding tussen werd gegraven. Het belangrijke kruispunt van weg- en waterwegen kwam in de zeventiende eeuw in handen van de familie Galama. Tot in het begin van de 18e eeuw moest het wegverkeer met een bootje overgezet moest worden. In 1723 werd er een sluis aangelegd, veel later een brug en sinds 2007 is er een aquaduct. De herberg die er ooit stond werd een (bad)paviljoen en veel later het hotel-restaurant dat we nu kennen en waarvan de eigenaren afstammelingen zijn van de familie Galama.

Jan de Vries zal ook met deze boeiende geschiedenis niet een-twee-drie klaar zijn!

* Rynk Bosma – ‘Jan de Vries stapt fan hannel nei histoarje’. In: De Moanne, algemien-kultureel opinyblêd, jiergong 17, nûmer 5, oktober 2018 (€6,50), p. 42-45