In Geen categorie

In de maand januari 2014 heeft een drietal jongelui in de leeftijd van rond de 15, 16 jaar in elk geval geen goed voornemen. Zij besteden hun vrije tijd in het lastig vallen van een ouder echtpaar op de Gerben Ypmastraat. De politie heeft tot nu toe geen zicht op deze drie jongens en vraagt de mensen in Koudum om hulp.

Het gedrag bestaat uit kloppen op ramen en deuren, aanbellen en rotzooi in de tuin gooien. Ook worden er zaken vernield en het gebeurt meestal in het weekend na 21.00 uur.

Voor informatie in deze zaak kunt u zich vervoegen aan het buro te Koudum dat dagelijks is geopend. Verder kunt u rechtstreeks mailen met johan.swieringa@friesland.politie.nl.

Mochten er ouders zijn die dit gedrag herkennen in hun kinderen, spreek hen er op aan, want dit echtpaar heeft er slapeloze nachten van. Namens dit echtpaar en de politie bedankt voor uw hulp.