In Geen categorie

We hebben in het recente verleden meermalen een oproep gedaan om ons te laten informeren als u iets belangwekkends hebt mee te delen of te vragen. Slechts sporadisch wordt daar maar gebruik van gemaakt. Toch een paar mooie voorbeelden: er loopt een cypers katje al maandenlang door de Hoofdstraat en men wil wel eens weten of het beestje ook een rechtmatige eigenaar heeft. Die vraag wordt op Bulte Nijs Online geplaatst en het resultaat? Het beestje heeft haar huis met hulp van de lezers weer gevonden. Of er is een mooie antieke tuinstoel verdwenen. Door een oproep op BN Online komt ook die weer bij de verdrietige eigenaar terug. Laatste voorbeeld: een groot gedeelte van de feest versiering van de Oostenveldseweg verdwijnt tijdens de feestweek. Een oproep en ziedaar, binnen de kortste keren kan de buurtvereniging haar feestvlaggetjes weer ophangen. Ook de politie onderkent de kracht van BN Online en vraagt uw hulp. Maar er is ook de vraag om u te melden voor het voetbaltoernooi op 8 februari in De Sândobbe. Zie beide berichten op de eerste pagina. En zo is er ongetwijfeld nog veel meer, vaak geschikt voor de voorpagina, andere keren weer krijgen die berichten, dit ter bepaling door de redactie, een plaats op de agenda. In de kop boven dit artikel gebruiken we het woord drempelvrees. En dat is nu net een begrip waar u niets mee te maken hoeft te hebben. Belangrijk is misschien ook nog de vraag wat uw berichtgeving zou moeten gaan kosten. Kunnen we kort over zijn, niets! Dus wilt u iets kwijt op uw eigen breed bekeken Koudumer website, mail uw bericht dan naar info@koudum.nl en het wordt (in bijna alle gevallen) geplaatst. Wij zorgen dan ook nog voor een passende illustratie. En zelfs dat kost niets.