In Geen categorie

Op Koningsdag 26 april j.l. werd het 25ste Beantsje fan it Jier bekend gemaakt. Tijdens deze speciale editie waren dat twee personen. Cornelis Bergsma en Pieter Boschma. Met een smoesje waren ze naar de Klink gelokt om de lovende woorden uit de mond van Voorzitter Libbe Zijlstra te horen.

Dhr. Cornelis Bergsma haalt samen met Pieter Boschma al jaren het oud papier op bij winkels, Claerbergen en de Finke. Hij is vrijwilliger bij de ijsclub en brengt tijdens de zomermarkten de kramen rond. Hij betegelde de kleedkamers van de tennisvereniging en kookte grote pannen soep bij de paardensport.

Dhr. Pieter Boschma haalt samen met Cornelis Bergsma al jaren het oud papier op bij de winkels in Koudum, Claerbergen en de Finke. Hij is ook al heel lang vrijwilliger bij tafeltje dekje en zingt al jaren de baspartij van het ZWH mannenkoor.

Voor hun jarenlange inzet voor de Koudumer gemeenschap ontvangen zij de speld, de taart in de vorm van een Beantsje, het daarbij horende certificaat en niet te vergeten de bloemen met dit jaar echte beantsjes er in verwerkt. De beide Beantsjes werden toegezongen door shantykoor Murk Lelsz.

Het Beantsje fan it Jier is een initiatief van Dorpsbelangen Koudum en werd dit jaar voor de 25ste keer gehouden.