In Geen categorie

Burgemeester drs. Hayo Apotheker reikte vanochtend tijdens de Lintjesregen van de gemeente Súdwest-Fryslân in de Martinikerk in Sneek een Koninklijke onderscheiding uit aan 25 personen. Eén van hen was Klaaske Pries-Haanstra (65) uit Koudum.

Klaaske Pries-Haanstra is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, vanwege:

37 jaar actief lid (penningmeester) van EHBO-vereniging Koudum

34 jaar vrijwilligster (samenstelster van informatieblad, scriba, diaconielid en sinds 1991 verzorgster van ledenadministratie) bij de Protestantse Kerk in Koudum

17 jaar secretaresse Begrafenisvereniging in Koudum

16 jaar vrijwilligster (mantelzorg en lid van de kookploeg) bij Dienstencentrum Nij Claerbergen in Koudum.