In Geen categorie

Er zijn de laatste tijd verschillend bouwplannen gelanceerd in Koudum. In de gemeenteraad wordt op 2 juli gesproken over een plan voor nieuwbouw aan de Wetterbies en aan de haven, op de plek van de voormalige basisschool De Welle. Daarnaast wil woningbouwvereniging WoonFriesland enkele oude huizen vervangen door nieuwbouw.

WoonFriesland laat twaalf woningen aan de Oostenveldseweg 1 t/m 12 en de Jacobus van der Waeyenstraat 1 t/m 12 afbreken. Daarvoor in de plaats komen nieuwe huur- en koopwoningen.

In de wijk gaat de woningbouwvereniging minimaal twaalf nieuwe huurwoningen bouwen. De nieuwe huurwoningen worden gasloos gebouwd en voorzien van vloerverwarming, warmtepomp en zonnepanelen. De voorkeur is om meer woningen terug te bouwen en gebruik te maken van het grasveld achter de te slopen woningen. Hierover is WoonFriesland in overleg met de gemeente. De plannen worden definitief gemaakt met de terugkerende bewoners. 

WoonFriesland wil graag aan de J. van der Waeyenstraat acht gezinswoningen met twee woonlagen en een plat dak laten bouwen. Aan de Oostenveldseweg zou een nieuw hofje gebouwd moeten worden. In dit hofje, dat deels op het huidige grasveld wordt gebouwd, kunnen gezinswoningen en levensloopbestendige huizen gebouwd worden. Daarnaast is er ruimte voor twee koopwoningen aan de Bovenweg.   

Zodra de vergunning is geregeld en de plannen definitief zijn, komt WoonFriesland met meer informatie.

Andere bouwplannen

Het college van burgemeester en wethouders in Súdwest-Fryslân steunt een ander plan om meer huizen in Koudum te bouwen. Over het plan zal in de raadsvergadering van 2 juli gestemd worden.

Op de plek van de voormalige basisschool de Welle zouden eerst zes vrijstaande woningen gebouwd worden. Dat worden nu 18 appartementen. Naast deze locatie omvat het plan ook nog drie vrijstaande woningen aan de Wetterbies.