In Geen categorie

Wekelijks schrijft schrijver/journalist Caspar Janssen in de Volkskrant over een dier in zijn habitat. “Wat typeert het dier en waarom doet het juist nu van zich spreken.” Afgelopen maandag publiceerde hij een artikel over ‘de machtige zeearend, een spektakelsoort’. En hoewel hij spektakelsoorten het liefst wil vermijden, kon hij er niet onder uit dat er in het zeearendennest bij Galamadammen in Koudum iets speciaals aan de gang was. En hij trof het: hij zag daar inderdaad vijf zeearenden op het nest. Naast de drie jongen was ook moeder zeearend op het nest toen hij arriveerde en even later voegde vader zeearend zich daar ook bij.

Janssen schetst in zijn artikel de ontwikkelingen rond de zeearend in Nederland en Duitsland. Tot 2004 was deze grootste Europese roofvogel in Nederland slechts een zeldzame wintergast. Dankzij de opbloeiende populatie zeearenden in Duitsland, kwam de roofvogel ook naar Nederland, het eerst in de Oostvaardersplassen. De zeearenden in Koudum komen zeer waarschijnlijk oorspronkelijk uit Duitsland en nestelen hier sinds 2017. Vanaf 2019 kreeg het Koudumer zeearendenpaar jaarlijks één of twee jongen en in 2022 dus zelfs drie jongen.

Inmiddels is een jong, waarschijnlijk door vliegoefeningen naast het nest op lager gelegen takken belandt. Zo’n jong wordt dan wel ‘takkeling’ genoemd. Er zijn berichten – onder andere van Koudumer Albert Draaijer – die melden dat een van de ouders regelmatig met voedsel naar beneden vliegt, zeer waarschijnlijk om de takkeling van voedsel te voorzien. Het duurt nameljik nog wel even voordat de jongen zo goed kunnen vliegen dat ze zelf hun voedsel (ganzen, eenden, vis) kunnen bemachtigen.

Het artikel van Caspar Janssen in de Volkskrant is hier te lezen. De foto hierboven komt uit een filmpje van Albert Draaijer van eind mei. Hieronder een filmpje van de drie jonge zeearenden die vliegoefeningen doen. Het is een filmpje van Albert Draaijer van 15 juni, een dag voordat een van de jongen uit het nest verdwenen is. Het is goed voorstelbaar dat een al te uitbundige vliegoefening geleid heeft tot een val (of vlucht) uit het nest.