In Geen categorie

Alzheimer Café Súdwest is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en andere belangstellenden. Het wordt afwisselend in Koudum en Stavoren georganiseerd en is geopend iedere eerste dinsdag van de maand. Op dinsdag 3 mei is er een bijeenkomst in het Alzheimer Café Súdwest in dorpshuis De Klink in Koudum. De bijeenkomst is van 15.00 tot 16.30 uur, inloop vanaf 14.30 uur. Het thema deze middag is ‘Een dementievriendelijk samenleving’ en psycholoog Jelte Pasma is gastspreker.

Een dementievriendelijke samenleving

Het aantal mensen met dementie zal de komende jaren fors toenemen. Dementie raakt ons allemaal! Via familie, vrienden, buren of collega’s. Samen staan we voor die uitdaging. In een dementievriendelijke samenleving willen we het dagelijkse leven van mensen met dementie gemakkelijker maken. Een gemeenschap waarin iedereen dementie accepteert: van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent. Waarin mensen met dementie mee kunnen blijven doen. Een samenleving waarin ze iets mogen vergeten
en worden thuisgebracht als ze verdwalen. En waarin ze zo lang mogelijk aan het verenigingsleven kunnen deelnemen.

Het is daarom belangrijk dat niet alleen mensen uit hun naaste omgeving, maar ook anderen dementie kunnen herkennen en weten hoe zij hiermee om kunnen gaan. Dat alles zal naar voren op deze middag bij het Alzheimer Café Súdwest in De Klink in Koudum. De toegang en de koffie en thee zijn gratis.

Aanmelden voor het Alzheimer Café is noodzakelijk. Dit kan via Gerda Muller: g.muller@alzheimervrijwilligers.nl of 06 2571 7156.