In Geen categorie

Vanaf dinsdag 14 april tot en met vrijdag 24 april 2020 is een deel van de Tjalke van der Walstraat, tussen de kruising met de Zwarteweg en de kruising met de/Gerben Ypmastraat, in Koudum afgesloten voor het doorgaand verkeer. Deze afsluiting geldt niet voor voetgangers.

Dat betekent dus dat de Tjalke van der Walstraat ter hoogte van Fleurig Buiten en verzorgingshuis De Finke voor auto’s en fietsers afgesloten is. Deze afsluiting heeft te maken met rioleringswerkzaamheden die in het kader van de nieuwbouw van De Finke worden uitgevoerd. De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder of later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. De werkzaamheden worden onder toezicht van de gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Sweco Nederland bv uit Groningen. Voor vragen over het werk kan gebeld worden met contactpersoon F. Laverman van Sweco Nederland bv via het telefoonnummer 06-51591394. Ook kan meer informatie ingewonnen bij Jaap Sierdsma van de gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.