In Geen categorie

Alzheimer Nederland opent een nieuw Alzheimer Café in Koudum en Stavoren. Wat de ziekte van Alzheimer is, weten de meeste mensen in ieder geval wel ongeveer. De meest voorkomende vorm van dementie is een hersenaandoening die begint met steeds meer dingen vergeten. Daarna gaan de hersenen steeds verder achteruit. Hoe je met Alzheimer moet omgaan, is vaak lastig. Daarom bestaat in veel plaatsen een Alzheimer Café, een ontmoetingsplek met maandelijkse bijeenkomsten voor mensen met dementie, hun naasten en andere belangstellenden.

De bijeenkomsten van het nieuw op te richten Alzheimer Café zijn om de maand in Koudum en Stavoren en vinden plaats op dinsdagavond vanaf 19.00 uur. In het Alzheimer Café geeft Alzheimer Nederland met de hulp van vrijwilligers informatie en zorgt voor een aangename, veilige sfeer waar mensen hun ervaringen met elkaar delen. Tijdens de informele bijeenkomsten krijgen de bezoekers informatie over dementie en kunnen ze ideeën en ervaringen uitwisselen. Een Alzheimer Café biedt gezelligheid, muziek (soms live) en verrassende ontmoetingen.

Voor het Alzheimer Café Koudum/Stavoren zijn vrijwilligers nodig, namelijk een coördinator, een gespreksleider, een gastvrouw of gastheer, en een vrijwilliger voor de PR en communicatie. Voor alle functies biedt Alzheimer Nederland speciale trainingen. Uiteraard worden alle onkosten vergoed die de vrijwilligers voor dit vrijwilligerswerk maken. Voor de precieze omschrijving van de werkzaamheden die bij de diverse vrijwilligerswerkzaamheden horen, klik hier. Daar staat ook hoe en bij wie mensen zich kunnen opgeven.