In Geen categorie

De webcam van “ús thús” op de Galamadammen trekt dagelijks bezoekers van over de hele wereld. Zo kent de redaktie een “Frys om útens” in Canada die via de camera en de berichtgeving op diverse websites de bouw van het aquadukt en ook de aanleg van de parkeergarage bij de Oldenhove in Leeuwarden nauwlettend volgt. Dit voorjaar heeft hij tijdens een bezoek aan “it Heitelân” de werken in het echt bekeken. Vandaag kwam een bericht binnen van een vaste Kuilart bezoeker uit Apeldoorn, een vreemde vogel keek hem doordringend aan vlak voor de camera. Met tegenwoordigheid van geest maakte hij een schermafdruk en stuurde die op. E-mail is een snel medium dus meteen zelf gekeken, maar de vogel bleek gevlogen. Vreemd genoeg was er nog wel een oog te zien. Tijdens een regenbui is door condensvormming de behuizing van de camera van binnen beslagen en zijn er aan de buitenkant druppels gevormd. De camera stelde automatisch scherp op deze druppels en dat gaf het bijgaande bijzondere effect.