In Geen categorie

Maar liefst tien ploegen gaven gehoor aan de oproep op Bulte Nijs Online (Koudum.nl) mee te doen aan het voetbaltoernooi aanstaande zaterdag in sporthal De Sândobbe. Deze teams zijn: Beukenlaan 1 en 2, Dammenseweg-Butenskar, Gerben Ypmastraat, Ooste-Zijl , It Fuottenein, Boppeslach/Bovenweg, Onderweg en Net gek te Krijen.

De organisatie (namens Oeverzwaluwen afdeling voetbal Wim, klaas, Oane, en Ype) wenst de teams en de kijkers alvast een sportieve en gezellige avond, die om 19.00 uur begint.

Noot voor de teams: het inlegbedrag (20 euro) graag voor aanvang voldoen bij De Kleine Generaal (Ype de Boer). Voor zeer prangende vragen bellen met Wim: 0652362891