In Geen categorie

Een verwarrende aankomst van de Goedheiligman dit jaar. Terwijl iedereen vol verwachting turend over de haven onder begeleiding van de Koudumer Hofkesjongers Sinterklaasliedjes zong, kwam de Goedheiligman samen met een plaatsvervangende burgemeester en enkele pieten in een rijtuig vanuit de Hoofdstraat! Dat was vreemd. Bovendien leek hij wel op de Sint, gedroeg zich als de Sint…maar toch klopte er iets niet. Terwijl alle grote mensen en zelfs de burgemeester in de volle overtuiging waren dat de echte Sint voor ze stond, waren het de kinderen die allen de ogen deden openen en deze nepsint ontmaskerden. Het bleek te gaan om de Nieuwsgiere Piet! Hij wilde wel eens weten hoe het was om Sinterklaas te zijn en had geen kwade bedoelingen. Terwijl hij enigszins beteuterd om zich heen keek, keken de kinderen naar het havenhoofd, want daar kwam dan toch de boot met de echte Sint en zijn gevolg. Het feest kon nu echt beginnen! Gelukkig toonde de Sint zijn goedheid en vergaf hij de Nieuwsgierige Piet, op voorwaarde dat deze verder meeging als een normale piet. En zo geschiede…

Foto’s vindt u hier