In Geen categorie

SAMSUNG

SAMSUNG

De zoektocht bij Galamadammen naar de man die in de Tweede Wereldoorlog mogelijk door het verzet werd geliquideerd, heeft tot dusver niet het beoogde resultaat opgeleverd. Over het waarom en de toedracht van de liquidatie, in januari 1945, is informatie te vinden in het Nostalgisch Album van Koudum.

De kwestie is sinds 2002 regelmatig ter sprake geweest tijdens vergaderingen van de WHK. Onderzoek door de leden leidde tot aanwijzingen over de mogelijke locatie van het graf. De zaak is aan de politie voorgelegd, toen een speciaal oorlogsteam van de landelijke recherche enkele jaren geleden bij de Wurkgroep aanklopte voor informatie over de misdaden die de beruchte oorlogsmisdadiger Klaas Karel Faber in Koudum pleegde. (Een verhaal over de moorden in augustus 1944 vindt u in het dit jaar verschenen boek 100 jaar Dorpsbelangen).

De politie heeft een eigen onderzoek ingesteld en op grond daarvan de gemeente om toestemming gevraagd voor de opgraving. Met behulp van een kraan is het grootste deel van de bewuste locatie doorzocht door het team van de landelijke Gravendienst. Het doel is om het onderzoek voort te zetten en ook het resterende deel van het terrein te doorzoeken. Wanneer dit eventueel zal plaatsvinden is nog niet bekend.

Naar aanleiding van de nieuwsberichten over de opgraving zijn bij leden van de Wurkgroep Histoarysk Koudum, al meerdere reacties binnengekomen met mogelijke informatie over deze zaak. Alle informatie is welkom en alle reacties worden nagetrokken.