In Geen categorie

Een paar weken geleden berichtten we over het gemaal Groote Wiske, ten noorden van Koudum, waar toen een nieuwe vijzel weer in gebruik genomen was. Dat maakte deel uit van het project ‘Renovatie gemalen ruilverkaveling Koudum en rioolgemaal Schalsum’. Vanaf februari wordt aan dat project gewerkt door de firma Jansma uit Drachten, in opdracht van het Wetterskip Fryslân. Rond Koudum worden negen gemalen gerenoveerd. Deze week wordt gewerkt aan de gemalen Ymedaem en Flait tussen Koudum en Molkwerum.

Bij beide gemalen zijn de oude houten damwanden verwijderd door ze af te zagen. Hierna is de houten damwand vervangen door een voorgefabriceerde betonnen ‘frontmuur.’ Bij gemaal Flait is ook de vijzel teruggeplaatst. De gemalen kwamen tot stand bij een ruilverkaveling in de jaren tachtig. Ze zijn bedoeld om overtollig regenwater weg te pompen uit de sloten naar de hoofdvaarten om te voorkomen dat het water de landerijen in loopt. Zo’n tien jaar geleden heeft een eerste renovatie van deze gemalen plaatsgevonden, maar toen is het onderwatergedeelte niet meegenomen. Dat gebeurt dus nu, van februari tot september.