In Geen categorie

Het is bijna zover! De meeste voorbereidingen zijn gedaan en iedereen is klaar voor de feestweek van 2010. Enkele toppers van voorgaande jaren staan er zeker weer bij. Omdat er dit jaar geen optocht is, komt op de vrijdag voorafgaand aan het matinee op veler verzoek de Dobbe Survival terug. Opgave hiervoor is mogelijk tot 4 september bij aagjesmid@online.nl van de optochtcommissie.

Een nieuw onderdeel is de sloepentocht. Dit is een initiatief van een groepje bewoners uit Koudum. Zij stellen een tiental sloepen met kapitein en matroos beschikbaar om een 40-tal senioren uit Koudum mee te laten varen voor een prachtige route in en rond Koudum. Ook willen we de hardlopers, volgens ons komen die er steeds meer in Koudum, in de gelegenheid stellen om langs een prachtig parcours van bijna 3 kilometer hun prestatie over één of meerdere ronden neer te zetten tijdens de Beantsjerin. Voor de jeugd die denkt dat ze stalen zenuwen heeft, is er de Horrornacht. Voor de paardenliefhebbers wordt bij de manege de Paardenmenwedstrijd georganiseerd.

We kunnen alles wel opnoemen, maar in Bulte Nijs van september vindt u het programma van de feestweek 2010. Mocht u meer informatie willen hebben over bepaalde activiteiten, dan kunt u ons altijd bellen/mailen. Twee weken voor de feestweek zal bij u de feestkrant in de bus vallen. Hierin vindt u uiteraard nog veel meer informatie.

Iedereen alvast een prachtige feestweek gewenst en tot ziens bij de feestweek 20