In Geen categorie

De Politie Sneek e.o. laat via twitter het volgende weten:

De openingstijden van de vijf politiebureaus in ons basisteam in de periode van de zomervakantie basisonderwijs Noord Nederland:

Bureaus Sneek, Bolsward, Joure en Lemmer blijven ongewijzigd.

Bureau Koudum is op de woensdagen en vrijdagen tussen maandag 07 juli 2014 en vrijdag 15 augustus 2014 gesloten. Dus wel geopend op de maandagen, dinsdagen en donderdagen in die periode.

Een en ander heeft te maken met beschikbare capaciteit en prioritering van de werkzaamheden.